• Manila
  • Houston (tiếng Tây Ban Nha)
  • Seoul
  • Warsaw
  • Berlin
  • St. Louis
  • Lisbon
  • Buenos Aires
  • Toronto
  • São Paulo
Trước Tiếp

Các hội nghị quốc tế năm 2019 của chúng tôi

Vào thời xưa, các kỳ lễ thường niên và những buổi nhóm lại khác đã củng cố dân Đức Chúa Trời về mặt thiêng liêng và là những dịp đầy vui mừng.–Xuất Ai Cập 23:15, 16; Nê-hê-mi 8:9-18.

Trong thời hiện đại, các hội nghị vùng hằng năm giúp cho Nhân Chứng Giê-hô-va nhận được sự tươi tỉnh và khích lệ về thiêng liêng cũng như có cơ hội kết hợp vui vẻ với anh em đồng đạo. Hội nghị đặc biệt tại nhiều nước là dịp làm chứng tốt và cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm rằng mình thuộc về một tổ chức quốc tế, đồng thời cho thấy trước phần nào về đời sống trong thế giới mới.

Chúng tôi vui mừng giới thiệu những thành phố tổ chức các hội nghị quốc tế năm 2019.

Hội nghị
Châu Á

Philippines
Manila

Hàn Quốc
Seoul

Châu Âu

Hy Lạp
Athens

Đức
Berlin

Logo_A

Đan Mạch
Copenhagen

Bồ Đào Nha
Lisbon

Tây Ban Nha
Madrid

Pháp
Paris

Hà Lan
Utrecht

Ba lan
Warsaw

Châu Mỹ

Hoa Kỳ
Atlanta

Argentina
Buenos Aires

Ecuador
Guayaquil

Hoa Kỳ
Houston (tiếng Anh)

Hoa Kỳ
Houston (tiếng Tây Ban Nha)

Hoa Kỳ
Miami (tiếng Anh)

Hoa Kỳ
Miami (tiếng Tây Ban Nha)

Mexico
Monterrey

Hoa Kỳ
Phoenix

Brazil
São Paulo

Hoa Kỳ
St. Louis

Canada
Toronto

Châu Phi

Nam Phi
Johannesburg

Thái Bình Dương

Úc
Melbourne