Our Special Conventions

V dávnych dobách každoročné slávnosti a iné zhromaždenia za účelom chváliť Boha duchovne posilňovali Božích služobníkov a boli to chvíle plné radosti. - 2. Mojžišova 23:15, 16; Nehemiáš 8:9 - 18.

Dnes každoročné regionálne zjazdy poskytujú Jehovovým svedkom duchovné osvieženie a povzbudenie spolu s radostným kresťanským spoločenstvom. Mimoriadne zjazdy v rôznych krajinách vydávajú výborné svedectvo, poskytujú príležitosť zažiť medzinárodnú atmosféru našej organizácie a ponúkajú možnosť ochutnať život v novom svete.

Je nám potešením predstaviť vám mestá, v ktorých sa budú konať mimoriadne zjazdy v roku 2018.

Conventions

2020

Česká republika
Praha

Dominican Republic
Santo Domingo

Fínsko
Helsinki

Nigeria
Abuja

Nikaragua
Managua

Paraguaj
Asunción

Švajčiarsko
Zurich

Togo
Lomé