• હ્યૂસ્ટન (અંગ્રેજી)
  • માયામી (અંગ્રેજી)
  • હ્યૂસ્ટન (સ્પેનીશ)
  • માયામી (સ્પેનિષ)
  • Athens
  • Melbourne
  • ગ્વાયાકિલ
  • મૉન્ટેરી
  • Atlanta
  • Phoenix
પહેલાનું પછીનું

Our 2019 International Conventions

In ancient times, annual festivals and other gatherings for worship strengthened God’s servants spiritually and were joyful occasions.–Exodus 23:15, 16; Nehemiah 8:9-18.

In modern times, annual regional conventions provide Jehovah’s Witnesses with spiritual refreshment and encouragement along with joyful Christian association. International and special conventions in various lands give a fine witness, provide an opportunity to experience the international nature of our organization, and offer a taste of life in the new world.

We are pleased to introduce the cities hosting the 2019 international conventions.

મહાસંમેલન
અમેરિકાસ

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
Atlanta

આર્જેન્ટિના
Buenos Aires

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
હ્યૂસ્ટન (અંગ્રેજી)

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
હ્યૂસ્ટન (સ્પેનીશ)

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
Phoenix

બ્રાઝિલ
São Paulo

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
St. Louis

કૅનેડા
Toronto

ઈક્વાડૉર
ગ્વાયાકિલ

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
માયામી (અંગ્રેજી)

યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સ
માયામી (સ્પેનિષ)

મેક્સિકો
મૉન્ટેરી

આફ્રિકા

દક્ષિણ આફ્રિકા
Johannesburg

ઈરોપ

ગ્રીસ
Athens

જર્મની
Berlin

Logo_A

ડેન્માર્ક
Copenhagen

પોર્ટુગલ
Lisbon

સ્પેઈન
Madrid

ફ્રાન્સ
Paris

નેધરલૅન્ડ
Utrecht

પોલૅન્ડ
Warsaw

એશિયા

ફિલિપીન્ઝ
Manila

Korea, Republic of
Seoul

પૅસિફિક

ઑસ્ટ્રેલિયા
Melbourne