Logging In

Để đăng nhập, nhấp lựa chọn Đăng nhập trên menu. Trang web gợi ý dùng các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến để xác thực người dùng. Việc hiểu thông tin cơ bản về phương thức đăng nhập này là điều quan trọng. Các câu hỏi của đại biểu thường liên quan đến bước này.

Dùng các nhà cung cấp an toàn

Ở đầu trang, một danh sách các nhà cung cấp an toàn được hiển thị.

Mỗi đại biểu sẽ đăng nhập bằng địa chỉ email mà mình đã cung cấp trước đó trong đơn xin làm đại biểu. Điều này sẽ liên quan đến việc người ấy nên chọn nhà cung cấp nào.

Ví dụ: Nếu một đại biểu đã cung cấp địa chỉ email nguyenvanbinh@gmail.com, thì giờ đây người ấy nên chọn đường dẫn Google. Sau đó, người ấy sẽ được điều hướng đến trang đăng nhập, yêu cầu người ấy đăng nhập với tài khoản Gmail của mình. Nhà cung cấp Google sẽ xác thực người ấy và đưa người ấy trở lại mục riêng tư của trang Hội nghị đặc biệt.

Theo cách này, không có mật khẩu hoặc thông tin bảo mật nào của người dùng được lưu trên trang web. Một người dùng chỉ có thể được nhận diện nếu người ấy dùng một địa chỉ email có hiệu lực để đăng nhập.

Dùng Xác thực mật khẩu 

Nếu một người dùng không thể dùng một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, trang web sẽ cho phép người dùng có thể lựa chọn việc yêu cầu một mật khẩu cá nhân. Khi người dùng nhấp vào lựa chọn này, người ấy cần nhập một địa chỉ email. Xin nhắc lại rằng mọi đại biểu nên dùng địa chỉ email mà mình đã cung cấp trước đó trong đơn xin làm đại biểu.

Một mật khẩu sẽ được gửi qua email, và nên được xác nhận trên trang web để đảm bảo xác thực đúng. Nếu một người dùng không nhận được một email, hoặc quên mật khẩu, người ấy có thể lựa chọn Gửi lại mật khẩu của tôi. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, Ủy ban Tiếp đón có thể liên lạc với Bộ phận hỗ trợ trang web để được giúp đỡ. 

Đăng nhập với tư cách Đại biểu

Khi một người dùng đã đăng nhập thành công, người ấy có thể lựa chọn đăng nhập với tư cách Đại biểu hoặc Người công bố địa phương mà sẽ làm tình nguyện viên cho hội nghị.

Để hoàn tất quá trình xác thực đại biểu, người ấy phải nhập mã nhóm được chỉ định. Các đại biểu nên xin sự hỗ trợ của thư ký hội thánh.

Đăng nhập với tư cách Người công bố địa phương

Để hoàn tất quá trình xác thực, người công bố địa phương tình nguyện phục vụ tại hội nghị nên chọn thành phố tổ chức hội nghị từ danh sách có sẵn.

Sau đó, người ấy sẽ chọn hội thánh địa phương của mình. Hai người liên lạc từ hội thánh này (thường là giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão và thư ký hội thánh) sẽ được thông báo qua email, và sẽ phải xác nhận danh tính cũng như phê duyệt đơn trước khi gửi cho Ủy ban Tiếp đón.

LƯU Ý: Dù các tình nguyện viên có thể đăng nhập và điền đơn của họ bằng mọi phương thức đăng nhập, nhưng chỉ những người đã đăng nhập qua các nhà cung cấp dịch vụ mới có thể được truy cập dữ liệu đại biểu sau này, vì lý do bảo mật. Do đó, xin khuyến khích các tình nguyện viên dùng các nhà cung cấp dịch vụ thay vì dùng Xác thực mật khẩu.