Logging In

Żeby się zalogować, kliknij w Zaloguj. Dla poświadczenia użytkownika strona zaleca korzystanie z kont internetowych. Istnieje również możliwość użycia hasła poświadczającego. To bardzo ważne, by dobrze zrozumieć te podstawowe metody logowania, ponieważ pytania delegatów będą często dotyczyły tej czynności.

Użycie sugerowanego konta internetowego

U góry strony wyświetla się lista dostawców zabezpieczeń.

Każdy z delegatów powinien zalogować się, używając tego samego adresu mailowego, który podał wcześniej we wniosku. Pozwoli to określić, który dostawca zabezpieczeń powinien zostać wybrany.

Na przykład: Jeśli delegat podał adres mailowy „john_delegate@gmail.com”, powinien wybrać opcję Google, która przekieruje go do strony logowania, gdzie wymagane będzie zalogowanie się przy użyciu podanego konta Gmail. Dostawca zabezpieczeń Google dokona poświadczenia oraz przekieruje kandydata do indywidualnej sekcji strony kongresu specjalnego.

Dzięki temu strona nie musi gromadzić haseł oraz innych informacji związanych z logowaniem. Użytkownik może zostać rozpoznany jedynie wtedy, gdy do zalogowania używa znanego adresu mailowego.

Użycie hasła poświadczającego

Jeśli użytkownik nie ma możliwości użycia konta z listy, strona umożliwi otrzymanie indywidualnego hasła. Gdy użytkownik wybierze tę opcję, będzie musiał wprowadzić adres mailowy. Tak samo, jak w przypadku kont internetowych z listy, delegat powinien posłużyć się adresem mailowym podanym wcześniej we wniosku.

Dla poprawnego poświadczenia hasło otrzymane mailowo powinno zostać potwierdzone na stronie. Gdyby użytkownik nie otrzymał wiadomości lub zapomniał hasło, może użyć opcji Wyślij hasło ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, Komitet Obsługi Delegatów może skontaktować się z zespołem wsparcia komputerowego z prośbą o pomoc.

Logowanie jako delegat

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik może wybrać, czy chce być rozpoznawany jako delegat, czy miejscowy głosiciel, który będzie pomagał przy kongresie jako ochotnik.

Żeby zakończyć proces poświadczenia jako delegat, kandydat powinien wprowadzić przydzielony mu numer ID grupy. Delegaci mogą prosić sekretarza zboru o pomoc w tej kwestii.

Logowanie jako miejscowy głosiciel

Żeby zakończyć proces poświadczenia, miejscowy głosiciel zaangażowany w organizację kongresu jako ochotnik powinien wybrać miasto kongresowe z podanej listy.

Następnie głosiciel wybierze zbór, do którego należy. Dwie osoby do kontaktu z tego zboru (zazwyczaj będzie to koordynator oraz sekretarz) zostaną poinformowane o wniosku drogą mailową. Będą musiały potwierdzić tożsamość kandydata oraz zatwierdzić wniosek zanim zostanie on przesłany Komitetowi Obsługi Delegatów.

UWAGA: Chociaż ochotnicy mogą się zalogować oraz wypełnić wniosek, używając każdej dostępnej metody logowania, jedynie ci, którzy logują się przy pomocy kont dostawców usług internetowych, spełnią wymogi bezpieczeństwa, by w przyszłości otrzymać dostęp do bazy danych delegatów. Dlatego prosimy o zachęcanie ochotników do logowania się, używając sugerowanych kont internetowych zamiast haseł poświadczających.