Innlogging

For å logge inn, klikk «Logg inn» i menyvalget. Velg en av de følgende innloggingsmetodene:

Logg inn som delegat

Når en bruker har fått logget inn, kan han velge å identifisere seg som en delegat eller som en lokal forkynner som skal utføre frivillig tjeneste i forbindelse med stevnet.

For å kunne fullføre autentiseringsprosessen som delegat, må han eller hun skrive inn et gruppenummer (en gruppe-ID). Delegater kan gjerne spørre menighetens sekretær hvis de trenger hjelp.

Logg inn som lokal forkynner

Informasjon videre på engelsk: To complete the authentication process, the local publisher volunteering for your convention, should select the host convention city from the available list.

After that, he or she will select the congregation that he or she is in. Two contact persons from this congregation (usually the coordinator of the body of elders and the congregation secretary) are notified by email, and will have to confirm the identity, and approve the application before it is sent to the Hospitality Committee.

NOTE: Although volunteers can log in and fill in their applications with all login methods, only the ones who had logged in with service providers can later be given access to delegate data as a security requirement. So please encourage volunteers to use Service providers instead of using Password Authentication.