Logging In

Da biste se prijavili na stranicu JW Event, kliknite na poveznicu LOGIN. Možete se prijaviti na bilo koji od sljedećih načina:

  • [Pomoću davatelja usluga za sigurnu prijavu]

(/Help/Knowledge%20Base%E2%81%84Getting%20Help%E2%81%84Logging%20In%20Using%20Security%20Providers) (preporučeno)

  • [Pomoću dvostruke provjere autentičnosti]

(/Help/Knowledge%20Base%E2%81%84Getting%20Help%E2%81%84Logging%20In%20Using%20Two-Factor%20Authentication) (preporučeno)

  • [Pomoću lozinke]

(/Help/Knowledge%20Base%E2%81%84Getting%20Help%E2%81%84Logging%20In%20Using%20Password) (alternativni način, ograničen pristup)

Prijava delegata

Kad se korisnik prijavi na stranicu, moći će izabrati je li delegat ili domaći objavitelj koji služi kao volonter u pripremi i organizaciji kongresa.

Da bi dovršio postupak prijave, delegat mora upisati broj grupe koji mu je dodijeljen. Ako je delegatima u tome potrebna pomoć, trebaju se obratiti tajniku svoje skupštine.

Prijava domaćih objavitelja

Da bi dovršio postupak prijave, domaći objavitelj koji služi kao volonter u pripremi i organizaciji kongresa treba s ponuđenog popisa izabrati kongresni grad.

NAPOMENA: Iako se volonteri mogu prijaviti na stranicu i ispuniti molbe koristeći sve spomenute načine za prijavu, samo onima koji se prijave pomoću davatelja usluga ili dvostruke provjere autentičnosti kasnije će biti omogućeno da pristupe osobnim podacima delegata. Zato sve volontere potaknite da se na stranicu prijave pomoću nekog od davatelja usluga ili dvostruke provjere autentičnosti, a ne pomoću lozinke.