Sisäänkirjautuminen

Sivustolle kirjaudutaan klikkaamalla oikeassa ylälaidassa olevaa Kirjaudu-painiketta. Konventtisivusto ehdottaa eri palveluntarjoajia, joiden tunnuksilla käyttäjä voi kirjautua sivustolle. Jos et voi käyttää mitään sivuston ehdottamista palveluntarjoajista, voit kirjautua sisään myös salasanaan pohjautuvalla tunnistautumisella. On hyvä ymmärtää näihin kirjautumistapoihin liittyvät perusasiat, sillä saamme delegaateilta usein kirjautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Sisäänkirjautuminen käyttämällä palveluntarjoajia

Sivun yläreunassa näkyy lista käytettävissä olevista palveluntarjoajista.

Kunkin konventtivieraan tulee kirjautua sisään käyttämällä samaa sähköpostiosoitetta, jonka hän on kirjoittanut anomukseensa hakiessaan konventtiin. Käyttäjän tulee valita kirjautumissivulta kyseisen sähköpostiosoitteen palveluntarjoaja.

Esimerkki: jos konventtivieras on kirjoittanut anomukseensa sähköpostiosoitteen maija_konventtivieras@gmail.com, hänen tulisi valita Google sivustolla olevista palveluntarjoajista, sillä Gmail on Googlen tarjoama palvelu. Klikkaamalla tätä linkkiä sivusto ohjaa hänet Googlen sisäänkirjautumissivulle, jossa hän voi kirjautua omalle Gmail-tililleen. Googlen palvelu tunnistaa käyttäjän ja hänet voidaan sitten siirtää konventin verkkosivuston suojattuun osioon, joka on tarkoitettu konventtivieraille.

Tätä kirjautumistapaa käyttämällä konventtisivuston ei tarvitse tallentaa käyttäjien salasanoja tai muuta kirjautumistietoa. On hyvä muistaa, että tunnistautuminen onnistuu vain, jos käytetään sitä sähköpostiosoitetta, jonka konventtivieras on ilmoittanut hakemuksessaan, ja tämä sähköpostiosoite on aktiivinen ja toiminnassa valitulla palveluntarjoajalla.

Salasanaan perustuva sisäänkirjautuminen

Jos käyttäjä ei voi kirjautua sisään minkään palveluntarjoajan kautta, sivustolla on mahdollisuus luoda käyttäjäkohtainen salasana. Kun käyttäjä valitsee kohdan ”sisäänkirjautuminen salasanalla”, sivusto pyytää sähköpostiosoitetta. Konventtivieraan tulisi käyttää tässä sitä sähköpostiosoitetta, jonka hän on antanut anoessaan konventtiin.

Salasana lähetetään konventtivieraan sähköpostiin ja se tulee vahvistaa viestin ohjeiden mukaisesti, ennen kuin hän voi tunnistautua kyseisellä salasanalla. Jos sähköposti ei jostain syystä tule perille tai käyttäjä unohtaa salasanan, hän voi käyttää toimintoa Lähetä salasanani uudelleen. Mikäli ongelma jatkuu, konventin vieraanvaraisuuskomitea voi ottaa yhteyttä sivuston tekniseen tukeen, joka antaa apua ongelman ratkaisemiseen.

Konventtivieraiden sisäänkirjautuminen

Kun käyttäjä on kirjautunut sisään sivustolle, hän voi valita onko hän konventtiin osallistuva konventtivieras vai konventtialueen paikallinen julistaja, joka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi konventtityöhön.

Konventtivieraan tunnistautumiseen kuuluu vielä se, että sivustolle syötetään hänelle annettu ryhmän tunniste. Jos konventtivieras tarvitsee tässä apua, hän voi pyytää lisäohjeita oman seurakunnan sihteeriltä.

Paikallisten julistajien sisäänkirjautuminen

Paikallisten julistajien tulee sisäänkirjautumisen jälkeen valita valikosta se kaupunki, jossa pidettävään konventtiin he ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi.

Sen jälkeen paikallisen julistajan tulee valita se seurakunta, johon hän kuuluu. Kaksi tuon seurakunnan yhteyshenkilöä (yleensä vanhimmiston koordinaattori ja sihteeri) saavat sähköposti-ilmoituksen julistajan ilmoittautumisesta. Heidän tulee vahvistaa julistajan henkilöllisyys sekä hyväksyä hänen anomuksensa ennen kuin se lähetetään vieraanvaraisuuskomitealle.

HUOMAA: Vaikka vapaaehtoistyöntekijät voivat kirjautua sisään ja täyttää anomuksensa millä tahansa yllä mainituista sisäänkirjautumismenetelmistä, turvallisuussyistä vain ne, jotka ovat tunnistautuneet palveluntarjoajien kautta, voivat myöhemmin saada näkyviin sivustolla esitettäviä konventtivieraiden tietoja. Vapaaehtoistyöntekijöitä tulisi siksi kannustaa käyttämään palveluntarjoajia sivustolle kirjautumiseen sen sijaan, että he käyttäisivät salasanaan perustuvaa sisäänkirjautumista.