Logging In

Když se chcete přihlásit na stránky JW Event, klikněte na odkaz LOGIN. Potom zvolte jednu z následujících možností přihlášení:

(doporučený způsob)

(doporučený způsob)

Přihlášení pro delegáty

Po přihlášení může uživatel zadat, zda je delegátem (zelené políčko), nebo zvěstovatelem, který bude během sjezdu sloužit jako dobrovolník (modré políčko).

Aby bylo možné delegáta ověřit, musí uživatel zadat Group ID (číslo skupiny), které mu bylo přiděleno. Pokud potřebují delegáti v tomto směru poradit, mohou se obrátit na tajemníka svého sboru.

Přihlášení pro zvěstovatele

Místní zvěstovatel, který bude na vašem sjezdu sloužit jako dobrovolník, musí před dokončením ověření vybrat z příslušného seznamu své sjezdové město.

POZNÁMKA: Dobrovolníci se sice mohou na webové stránky přihlásit různými způsoby, ale přístup k údajům o delegátech získají z bezpečnostních důvodů jenom ti, kteří se přihlásí přes poskytovatele služeb nebo přes dvoustupňové ověření. Proto všem dobrovolníkům doporučte, aby se spíše než heslem přihlašovali přes poskytovatele služeb nebo přes dvoustupňové ověření.