Logging In

За да влезеш, кликни върху Влез. Уебсайтът предлага използването на онлайн доставчици на услуги за удостоверяване на потребителите. Друга възможност е удостоверяването чрез парола. Важно е да бъде разбран начинът за влизане. Често делегатите ще имат въпроси във връзка с това.

Използване на сигурни доставчици

В горната част на страницата се показва списък с наличните доставчици.

! [] (https://cdn.jwevent.org/help-876e8909-1870-4d2a-bd0e-b706db98ffea.jpg)

Всеки делегат трябва да влиза, като използва същия имейл адрес, който е посочил по-рано във формуляра за заявка за делегат. Това ще определи кой от доставчиците да избере.

Например: Ако делегат е посочил имейл адреса john_delegate @ gmail.com, той трябва да избере връзката Google. Това ще го пренасочи към страница за вход, изисквайки от него да влезе в профила си в Gmail. Доставчикът на сигурността на Google ще го удостовери и ще го пренасочи обратно към частта на уебсайта за специалните конгреси.

По този начин в уебсайта няма да се съхраняват пароли или друга сигурна информация от потребителите. Потребител може да бъде идентифициран само ако използва познат имейл адрес, за да влезе в профила си.

Използване на удостоверяване с парола

Ако потребителят няма начин да използва онлайн доставчик на услуги, сайтът предлага възможност да поискате лична парола. Когато потребителят кликне върху тази опция, ще трябва да въведе имейл адрес. Отново всеки делегат трябва да използва същия имейл адрес, който е посочил по-рано във формуляра за заявка за делегат.

! [] (https://cdn.jwevent.org/help-ca3628e8-74a7-4fe8-8c0a-2f81abf3b909.jpg)

Паролата ще бъде изпратена по имейл и трябва да бъде потвърдена на уебсайта за правилно удостоверяване. Ако потребителят не получи имейл или забрави паролата, той може да опита опцията Повторно изпращане на паролата. Ако проблемът продължава, Комитетът по посрещането може да се свърже с екипа за поддръжка на уебсайта за съдействие.

Влизане като делегат

Когато потребителят успешно е влязъл в профила си, той може да избере дали да се идентифицира като делегат или като местен вестител, който ще се включи доброволно в конгреса.

! [] (https://cdn.jwevent.org/help-a553f22d-311b-484a-9fd2-5ccc93a9d0c6.jpg)

За да бъде идентифициран като делегат, той трябва да въведе идентификационния номер на групата, който бе определен. Делегатите са насърчени да помолят секретаря на своя сбор за помощ.

! [] (https://cdn.jwevent.org/help-5136e0bf-e9a0-4b97-92f5-c6ac72645e83.jpg)

Влизане като местен вестител

За да бъде завършен процеса на удостоверяване, местният вестител доброволец за конгреса, трябва да избере от наличния списък града, който е домакин на конгреса.

След това вестителят ще избере сбора, в който се намира. Двама души за връзка от този сбор (обикновено координаторът и секретарят на сбора) са уведомени по имейл и ще трябва да потвърдят самоличността и да одобрят молбата, преди да бъде изпратена до Комитета по посрещането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Макар че доброволците могат да влязат и да попълнят своите молби чрез различни начини за влизане, само тези, които са влезли с доставчиците на услуги, могат да получат по-късно достъп до данните си като делегати като изискване за сигурност. Затова, моля, насърчавайте доброволците да използват доставчиците на услуги, вместо да използват удостоверяване с парола.