Our Special Conventions

Vào thời xưa, các kỳ lễ thường niên và những buổi nhóm lại khác đã củng cố dân Đức Chúa Trời về mặt thiêng liêng và là những dịp đầy vui mừng.–Xuất Ai Cập 23:15, 16; Nê-hê-mi 8:9-18.

Trong thời hiện đại, các hội nghị vùng hằng năm giúp cho Nhân Chứng Giê-hô-va nhận được sự tươi tỉnh và khích lệ về thiêng liêng cũng như có cơ hội kết hợp vui vẻ với anh em đồng đạo. Hội nghị đặc biệt tại nhiều nước là dịp làm chứng tốt và cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm rằng mình thuộc về một tổ chức quốc tế, đồng thời cho thấy trước phần nào về đời sống trong thế giới mới.

Chúng tôi vui mừng giới thiệu những thành phố tổ chức các hội nghị đặc biệt năm 2018.

Conventions

2020

Cộng hòa Dominica
Santo Domingo

Cộng hòa Séc
Prague

Nicaragua
Managua

Nigeria
Abuja

Paraguay
Asunción

Phần Lan
Helsinki

Togo
Lomé

Thụy Sĩ
Zurich