• டொராண்டோ
  • ஜோஹானஸ்பர்க்
  • அட்லாண்டா
  • காயேக்வில்
  • சியோல்
  • மணிலா
  • மையாமி (ஆங்கிலம்)
  • பெர்லின்
  • பாரிஸ்
  • யுட்ரெக்ட்
முந்தைய அடுத்து

Our 2019 International Conventions

In ancient times, annual festivals and other gatherings for worship strengthened God’s servants spiritually and were joyful occasions.–Exodus 23:15, 16; Nehemiah 8:9-18.

In modern times, annual regional conventions provide Jehovah’s Witnesses with spiritual refreshment and encouragement along with joyful Christian association. International and special conventions in various lands give a fine witness, provide an opportunity to experience the international nature of our organization, and offer a taste of life in the new world.

We are pleased to introduce the cities hosting the 2019 international conventions.

மாநாடு
அமெரிக்காஸ்

அமெரிக்கா
ஃபீனிக்ஸ்

அமெரிக்கா
அட்லாண்டா

ஈக்வடோர்
காயேக்வில்

ப்ரேசில்
São Paulo

அமெரிக்கா
செயின்ட் லூயிஸ்

கனடா
டொராண்டோ

ஆர்ஜன்டீனா
புயனோஸ் ஐரிஸ்

அமெரிக்கா
மையாமி (ஆங்கிலம்)

அமெரிக்கா
மையாமி (ஸ்பானிஷ்)

மெக்சிகோ
மோன்தரே

அமெரிக்கா
ஹூஸ்டன் (ஆங்கிலம்)

அமெரிக்கா
ஹூஸ்டன் (ஸ்பானிஷ்)

ஆசியா

கொரியா
சியோல்

பிலிப்பைன்ஸ்
மணிலா

ஆப்ரிக்கா

தென் ஆபிரிக்கா
ஜோஹானஸ்பர்க்

ஐரோப்பா

க்ரீஸ்
ஏதென்ஸ்

Logo_A

டென்மார்க்
கோப்பன்ஹேகன்

ப்ரான்ஸ்
பாரிஸ்

ஜேர்மனி
பெர்லின்

ஸ்பெயின்
மாட்ரிட்

நெதர்லாந்து
யுட்ரெக்ட்

போர்துக்கல்
லிஸ்பன்

போலாந்து
வார்சா

பசிபிக்

ஆஸ்ரேலியா
மெல்பர்ன்